Algemene Leden Vergadering 2019

Maandag 28 januari 2019 om 20:00u zal de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Locatie: clubhuis. Onderwerpen die o.a. aan de orde zullen komen:

  • Financiële situatie
  • Verkiezing nieuwe voorzitter en bestuurslid
  • Vaststelling van de contributie voor 2020
  • Voorstellen van de nieuwe trainer
  • Barprijzen

Jij komt toch ook!?

Downloads:

Nieuws overzicht