Bericht van de voorzitter, juni 2019

De eerste honderd dagen van mijn voorzitterschap zijn inmiddels ruimschoots verstreken, dus het is de hoogste tijd om een tussentijdse balans op te maken. Ook al ben ik nu ruim 10.000 dagen lid van Ruitersvaart, toch is het verbazingwekkend om van binnenuit te zien hoe ‘de hazen lopen.’

Zo kwam er op de bestuurstafel de “klacht” binnen dat de gebruikelijke Radler op was. Bij navraag bleek dat inderdaad zo te zijn en was de Radler inmiddels vervangen door een vergelijkbaar product. Vanuit de inkoop gezien is dit volstrekt logisch, maar barmensen en leden kunnen voor een raadsel komen te staan. Zomaar een klein voorbeeld van wat ons bezig houdt. Ik ben van mening dat je bij een vereniging vooral niet van iedere uitzondering een regel moet maken (net als bij de Nederlandse politiek, maar dit geheel terzijde) en moet kunnen vertrouwen op de goede intenties van alle betrokkenen. Wat daar dan wel bij hoort is een goede communicatie over en weer, wat in dit geval al mogelijk is door een A-4tje op te hangen bij de bar. 

Zoals aangekondigd proberen we zo veel als mogelijk bezig te zijn met het werven van nieuwe leden. Helaas was de open dag geen succes (bijna geen belangstelling) dus dat moeten we volgend jaar absoluut anders aanpakken. De lessen van Parilla lopen uitstekend en hebben inmiddels een paar nieuwe leden opgeleverd.

Parilla heeft tevens het initiatief genomen om bij de vier basisscholen in Terheijden en Wagenberg tennislessen te verzorgen. En ook de huidige jeugd wordt door onze actieve jeugdcommissie lekker beziggehouden.

De ‘aangeklede’ open husselavond van 5 juni was gelukkig een groot succes met volle banen en aspirant leden die voor de tweede keer kwamen opdagen. We gaan dit in het najaar nog een keer herhalen.

Vervolgens hebben we (te laat, maar ook dat is weer een les) de zomerchallenge geïntroduceerd: Drie (zomer)maanden lidmaatschap voor €40 met de mogelijkheid om mee te doen aan toernooien. Het heeft ons nu 3 nieuwe leden opgeleverd, maar alle kleine beetjes helpen en ook dit gaan we volgend jaar beter aanpakken.

De voorjaarscompetitie is weer achter de rug en we hebben twee teams als kampioen mogen verwelkomen. Elders op de site wordt daar verslag van gedaan en ik vond het een hele eer om de dames blij te mogen maken met een bloemetje in Zundert (bekend van het bloemencorso, maar de tegenstander stond er wel van te kijken). Het team 8/9 is ook in het zonnetje gezet, want zij werden kampioen in een nieuwe klasse. Ik zal verder niet te lang stilstaan bij de prestaties van de heren op zaterdag … Ik volsta met de conclusie dat ze volgend jaar weer mooie kansen hebben op een kampioenschap … alleen in een lagere klasse.

Frank de Groot en ik hebben regelmatig contact gehad met de KNLTB om te leren van hen en via hen van andere verenigingen. We hebben samen met de KNLTB het initiatief genomen om vaker contact te hebben met de andere twee verenigingen in onze gemeente. Ons doel hierbij is een nauwere samenwerking waarmee we richting de gemeente hetzelfde standpunt in kunnen nemen ten aanzien van het sportbeleid in het algemeen en tennis in het bijzonder. In het najaar zullen we in ieder geval een gesprek hierover met de gemeente gaan voeren.

Ik ben erg verheugd met de communicatiemensen in ons bestuur. Zowel intern (website, nieuwsbrief) als extern (Carillon en Rondom de Toren) wordt onze vereniging goed onder de aandacht gebracht. We kunnen en willen dat niet alleen en vragen daarom graag jullie input (PeeVee/Holle Vaten/anderen).

Het mag niemand ontgaan zijn dat van 19 tot en met 25 augustus het Traais Open wordt gehouden. Een fantastisch en goed georganiseerd evenement. Alle leden zijn hiervan ambasadeur. Dus doe mee! En neem iemand van buiten de vereniging mee met wie je de gezelligheid van onze vereniging kunt delen.

Rest mij nog iedereen een buitengewoon goede vakantie toe te wensen! En tot spoedig!

Pim van Batenburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk! Overzicht