Bericht van de voorzitter, april 2020

Beste leden van TTV Ruitersvaart,

In tijden van crisis moeten wij elkaar weten te vinden en elkaar steunen. Dat geldt zeker voor een vereniging zoals ons aller tennisvereniging Ruitersvaart. Helaas kan dat nog niet door elkaar uit te dagen voor een potje tennis. Maar denk er eens aan om elkaar gewoon te appen, bellen of op gepaste afstand (anderhalve meter) bij elkaar langs te gaan om even bij te kletsen  (uiteraard niet als je ziekteverschijnselen hebt).  

Waar we nog tot begin maart 17 miljoen mensen hadden met veel verstand van voetbal, zijn we nu allemaal viroloog én statisticus en zitten we eigenlijk te wachten op een analyse van Wim Kieft en Johan Derksen om de statistieken van de vorige dag in slow motion te herhalen en om de maatregelen van de regering voor te leggen aan de VAR. Iedereen zal anders in deze wedstrijd zitten. Zo zullen er ongetwijfeld leden zijn die in hun naaste omgeving mensen hebben die ziek zijn of ziekteverschijnselen hebben, maar ook mensen die al ziek waren en hun behandeling in de knel zien komen. Daarnaast zijn er vast leden die te maken hebben met de economische gevolgen van de crisis en hun hoop hebben gevestigd op overheidssteun, steun van de banken, verhuurders of van een baas die zijn / haar reserves aanspreekt. Aan de andere kant van het spectrum zijn er zorgverleners, vakkenvullers, boodschappenbezorgers en mensen die in die keten zich uit de naad werken om ons allemaal in meer of mindere mate te redden. Ik kan niet veel meer doen dan jullie heel veel sterkte wensen en - voor zover daar behoefte aan is - een luisterend oor bieden.

De tennisvereniging zelf wordt ook in enige mate getroffen door deze maatregelen. De direct getroffenen zijn de leden, doordat we nu niet lekker een balletje kunnen slaan om vervolgens te ontspannen in of - zeker met het mooie weer straks - buiten de kantine. Het park ligt er dankzij de onverstoorbare inspanningen van Bert weer mooi bij, maar … verlaten. Klaar voor de voorjaarscompetitie die hopelijk nog wel voor de zomer opgestart wordt.

Wij vormen allemaal samen de vereniging met haar lusten en lasten. Jullie hebben, op een enkeling na, de contributie 2020 betaald, waarvoor dank. We zullen ons beraden over de thans ontstane situatie. Een deel van de kosten gaan gewoon door en we hebben geen baropbrengsten. Kosten zoals energie zullen waarschijnlijk wat lager uitvallen. We hebben bij de gemeente aangeklopt voor restitutie van een deel van de baanhuur, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Ook zullen we kijken of we aanspraak kunnen maken op noodfondsen. Gelukkig staat onze vereniging er financieel gezond voor, dus we kunnen een stootje hebben. Wanneer het maar enigszins verantwoord is overwegen wij een groot heropeningstoernooi te organiseren, met voor ieder lid minimaal een gratis flesje Corona-bier en wellicht zit er wat meer in het vat. Maar nogmaals, dat is allemaal afhankelijk van de doorlopende kosten, gemiste opbrengsten en hopelijk wat steun.

Ik wens iedereen nogmaals veel sterkte in deze moeilijke tijd. Houd je aan de voorschriften. En hopelijk tot spoedig in goede gezondheid 'op de tennis.'

Pim van Batenburg (voorzitter) 

Belangrijk! Overzicht