Protocol jeugd m.b.t corona-maatregelen

Deze handige poster hangt op het tennispark

Het is tennisverenigingen weer toegestaan om de tennislessen voor de jeugd na 29 april te hervatten. We zijn hier natuurlijk erg blij mee. Onze trainer Dick Wittkampf zal de lestijden met alle cursisten afstemmen. Ook buiten de lessen om zal de jeugd weer kunnen gaan tennissen. Omdat dit alles onder strikte voorwaarden moet plaatsvinden volgen hieronder de richtlijnen waaraan we ons zullen moeten houden. Lees deze goed door! Wij hebben ons hierbij laten leiden door het protocol van NOC-NSF en de KNLTB. Druk op de knop ‘Lees meer’ voor de regels m.b.t tennisles en vrij tennis.

Regels m.b.t. tennisles
- De lessen vinden plaats op de banen 5 en/of 6
- Het tennispark mag enkel worden betreden als de trainer of andere (volwassen) toezichthouder dit aangeeft.
- Ouders kunnen hun kinderen brengen en ophalen, maar betreden zelf het park niet, tenzij hij/zij door het bestuur schriftelijk is aangesteld als toezichthouder.
- De jeugd die op de fiets naar het tennispark komt zet de fiets (zoals gebruikelijk) bij de fietsenstalling naast het hek. Ook de fietsen staan 1,5 meter uit elkaar.
- Naast de fietsenstalling staat een tafeltje waar je je handen vóór de les ontsmet.
- Langs baan 6 staan stoelen 1,5 meter van elkaar vandaan. Deze zijn bedoeld voor persoonlijke spullen zoals bidon, jas, tas. Neem je eigen spullen mee.
- Na de tennisles verlaat je de baan via de deur bij baan 4. Via het looppad tussen baan 3 en de banen 4, 5 en 6 kom je weer uit bij je fiets / de auto.
- Kinderen t/m 12 jaar hoeven zich niet aan de 1,5 meter regel te houden; maximaal zes kinderen per baan. De trainer houdt zich wel aan de 1,5 meter regel. Jeugd van 13 t/m 18 jaar houdt zich wel aan de 1,5 meter regel; maximaal 4 jongeren per baan.
- Het clubhuis is gesloten. Er mag wel gebruik worden gemaakt van het toilet in het voorportaal. Ga thuis douchen.
- Zorg ervoor dat je direct na de tennisles het tennispark verlaat, tenzij je onder toezicht vrij gaat tennissen (zie hierna)

Regels m.b.t. vrij tennis
- Vrij tennis is enkel mogelijk als er een (volwassen) toezichthouder aanwezig is.
- De jeugdleden hebben de mogelijkheid om te gaan vrij tennissen. Dit moet kenbaar gemaakt worden met een mail naar bestuur@ruitersvaart.nl  Vermeld in de mail welke volwassene de toezichthouder is. De toezichthouder ziet erop toe dat de regels gehandhaafd blijven. De richtlijnen voor ‘veilig tennis’ staan op de deur van het clubhuis geplakt
- Het bestuur controleert of de toezichthouder zich goed aan zijn/haar taak houdt.
- Vrij tennis voor de jeugd is toegestaan tot 20.00 uur.

Algemene veiligheids- en hygiëneregels
- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (boven 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan
- Hou 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
- Hou je aan de algemene hygiëneregels: Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen, was je handen voor en na het bezoek aan het tennispark.
- Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op het tennispark.

Nieuws / aankondigingen Overzicht