Er mag nog steeds worden gedubbeld (update 23 oktober)

Sinds de persconferentie van 13 oktober is er veel onduidelijkheid geweest over of er nu wel of niet gedubbeld mag worden. De landelijke richtlijnen werden door de veiligheidsregio's verschillend geïnterpreteerd, wat ertoe heeft geleid dat een aantal clubs in onze omgeving het dubbelspel heeft verboden. Onze gemeente heeft aangegeven dat er wel mag worden gedubbeld. Om te streven naar een landelijke uniforme uitleg en toepassing van de Corona-noodverordeningen heeft de VSG gisteren in overleg met het ministerie van VWS directie sport en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Veiligheidsberaad nadere afstemming gezocht over een aantal sport-specifieke zaken, waaronder dubbelen. Voor tennis is hier het volgende uit voortgekomen:

Formeel nu geldt dat sporten voor mensen van 18 jaar en ouder in duo’s (dubbelen) is toegestaan. Let op! Twee koppels spelen een dubbelwedstrijd en vormen feitelijk een groepje van maximaal 4 personen bestaande uit twee koppels, op tenminste 1.5 meter van elkaar. Dit groepje van 4 personen mag qua samenstelling dan niet meer veranderen. Verder geldt: geen fysiek contact, ga niet samen op het bankje zitten, geef geen high fives. En gebruik je gezond verstand!

 

Nieuws / aankondigingen Overzicht