Bardiensten - Algemeen

Elk lid dient 2 bardiensten te doen, tenzij daarvoor compensatie verleend wordt. De vrijwilligers en degenen die dit jaar 70 jaar of ouder zijn, hoeven geen bardienst te doen. Voor de bardienst dient u uiterlijk bij de uitreiking van de nieuwe pasjes dan wel 1 april ingevuld te zijn. Daarna wordt de bardienst door de barcommissaris ingevuld. Ieder lid is verantwoordelijk voor deze datum en zorgt zo nodig voor vervanging. Wanneer de banen gesloten zijn, vervalt de bardienst.