Lidmaatschap 2018

Contributie 2018

De contributieperiode start op 1 januari van een nieuw jaar en loopt door tot 31 december van hetzelfde jaar. Omdat TTV Ruitersvaart een vereniging is waar de leden 365 dagen per jaar kunnen tennissen zijn er een aantal instapmomenten gecreëerd tegen gereduceerd tarief.

Nieuwe senior leden die zich aanmelden tussen 1 januari en 31 maart betalen het volledige bedrag. Word je lid tussen 1 april en 30 juni dan betaal je 75% en tussen 1 juli en 30 september 50% en tussen 1 oktober en 31 december betaal je 25% van het volledige bedrag. 

TTV Ruitersvaart kent de volgende lidmaatschapsoorten en contributie in 2018:

Lidmaatschap Kosten
Senior lid € 155,00 per jaar of € 13,50 per maand
Jeugdlidmaatschap € 30,00 per jaar 
Ondersteunend lid € 20,00 per jaar

Inschrijfgeld

€ 15,00 éénmalig

Uitleg lidmaatschapsoorten

Seniorleden

 • Leden die op 1/1 17 jaar of ouder zijn.
 • Speeltijden: maandag t/m vrijdag tot 23.00 uur, op zaterdag en zondag tot donker.
 • Verplichte bardiensten.
 • Contributie: € 155,00 per jaar.

Jeugdlidmaatschap

 • Leden die op 1/1 onder de 12 jaar zijn.
 • Speeltijden: maandag t/m zondag tot 18.00 uur. In het winterseizoen tot het donker wordt.
 • Leden die op 1/1 tussen de 12 en 17 jaar zijn.
 • Speeltijden: maandag t/m vrijdag tot 23.00 uur, op zaterdag en zondag tot het donker wordt.
 • Contributie: € 30,00 per jaar.

Ondersteunend lid

 • Leden die geen speelrecht hebben maar wel lid zijn van de KNLTB.
 • Alleen mogelijk met ingang van tennisseizoen, deze begint op 1 januari.
 • Ondersteunende leden die op 1/1 17 jaar of ouder zijn, hebben stemrecht en kunnen bestuurslid en/of commissielid zijn.
 • Speeltijden: geen.
 • Contributie: € 20,00 per jaar.

Introducés

 • Kunnen alléén samen met een lid van TTV Ruitersvaart spelen,
 • Speeltijden: max. 1 dagdeel (ochtend, middag of avond).
 • Kosten: € 5,00 voor senioren (18 jaar en ouder), € 2,50 voor jeugdspelers tot 18 jaar per dagdeel.

Opzegtermijn

Uitsluitend schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 december betreffende lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar bij de ledenadministratie (zie onderstaand). Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging van de ledenadministratie. Indien u geen bevestiging hebt ontvangen dan dient u ervan uit te gaan dat de opzegging niet ontvangen is.

Pas en pasfoto

Alle leden hebben een pasfoto ingeleverd die gebruikt wordt voor de identificatie van de pas. Wanneer u niet tevreden bent met de pasfoto, kunt u een nieuwe digitale pasfoto inleveren vóór 1 december en dan komt in het volgende seizoen de nieuwe foto op de pas.
Voor de digitale foto geldt dat:

 • Het bestandstype JPG moet zijn;
 • De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
 • Het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn;
 • De foto recht van voren genomen moet zijn;

Bent u uw pas kwijtgeraakt?

Een telefoontje of mailtje naar de ledenadministratie en u ontvangt een nieuwe pas. Kosten: € 5,00.

Tijdelijke pas

Als u een nieuw lid bent kunt u een tijdelijke pas krijgen totdat de KNLTB-pas gereed is.

Wijzigingen 

Indien er wijzigingen plaatsvinden in uw situatie (verhuizing, nieuw e-mailadres, etc.) dan willen wij u vriendelijk verzoeken deze z.sm. door te geven aan de leden-administratie.  

Ledenadministratie

Jeannette Valk
Schotenstraat 22
4844 EG Terheijden
Tel: 076-5933495 of 06-22661921
E-mail: leden@ruitersvaart.nl