Lidmaatschap 2024

Doordat TTV Ruitersvaart een vereniging is waar de leden 365 (in 2024 zelfs 366!!!) dagen per jaar kunnen tennissen zijn er een aantal instapmomenten gecreëerd tegen gereduceerd tarief. Nieuwe senior leden die zich aanmelden tussen 1 januari en 31 maart betalen het volledige bedrag. Word je lid tussen 1 april en 30 juni dan betaal je 75% en tussen 1 juli en 30 september 50% en tussen 1 oktober en 31 december betaal je 25% van het volledige bedrag.

Om lid te worden, vul je het inschrijfformulier in. TTV Ruitersvaart kent de volgende soorten lidmaatschap met bijbehorende contributie:

 • Senior lid: € 165,00 per jaar of € 14,25 per maand (word je lid in januari 2024, dan zijn de eerste drie maanden gratis)
  Senior leden zijn leden die gedurende het kalenderjaar 18 worden
  Halfjaar lidmaatschap senioren: € 95,00 (1/1 - 30/6 en 1/7 - 31/12)  
 • Competitie lidmaatschap: € 55,00 per competitie (van 1/3 – 1/6 en/of 1/8 – 1/11). 
 • Jeugdlidmaatschap:
     € 30,00  per jaar voor jeugd die in het kalenderjaar nog geen 13 worden
     € 70,00 per jaar voor jeugd die in het kalenderjaar 13 jaar worden of ouder
 • Ondersteunend lid: € 20,00 per jaar
 • Zomer Challenge: € 60,00 (juni, juli, augustus, september)

Uitleg lidmaatschapsoortenSeniorleden

 • Leden vanaf 18 jaar dat wil zeggen die in dit kalenderjaar 18 worden.
 • Speeltijden: maandag t/m vrijdag tot 23.00 uur, op zaterdag en zondag tot het donker wordt.
 • Bardiensten: 2 keer per kalenderjaar. Bij halfjaar lidmaatschap 1 keer per kalenderjaar.
 • Senioren die dit jaar 18 jaar worden, zijn voor dit jaar vrijgesteld van bardienst.

Jeugdlidmaatschap

 • Leden t/m het jaar waarin ze 18 worden..
 • Jeugdleden van 13 jaar (in dit kalenderjaar 13 worden) en ouder volgen de speeltijden van de senioren.
 • Jeugdleden t/m 12 jaar (in dit kalenderjaar nog geen 13 worden) hebben de volgende speeltijden: maandag t/m zondag tot 18.00 uur en in het winterseizoen tot het donker wordt.

Ondersteunend lid

 • Leden die geen speelrecht hebben maar wel lid zijn van TTV Ruitersvaart en de KNLTB.
 • Alleen mogelijk met ingang van het tennisseizoen, deze begint op 1 januari.
 • Ondersteunende leden die per 1 januari van dit jaar 18 jaar of ouder zijn, hebben stemrecht en kunnen bestuurslid en/of commissielid zijn.
 • Speeltijden: geen.
 • Bardienst: niet verplicht.

Competitie lid

 • Leden die alleen lid zijn gedurende de voor- en/of najaarscompetitie. 
 • Het lidmaatschap loopt van de 1e van de maand voorafgaande aan de competitie (voor training met het team) tot en met de laatste wedstrijddag.

Zomer Challenge

 • Een lidmaatschap voor de maanden juni, juli, augustus, september.
 • Drie tennislessen onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.
 • Deelname aan onderlinge wedstrijden.
 • Onbeperkt vrij tennissen.

Introducés

 • Kunnen alléén samen met een lid van TTV Ruitersvaart spelen.
 • Speeltijden: max. 1 dagdeel (ochtend, middag of avond).
 • Maximaal 3 keer per jaar.

Opzegtermijn

 • Uitsluitend schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 december  bij de ledenadministratie (zie onderstaand).
 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging van de ledenadministratie. Indien u geen bevestiging hebt ontvangen dan dient u ervan uit te gaan dat de opzegging niet ontvangen is.

Bent u uw pas kwijtgeraakt?Een telefoontje of mailtje naar de ledenadministratie en u ontvangt een nieuwe pas. Kosten: € 5,00.

Wijzigingen Indien er wijzigingen plaatsvinden in uw situatie (verhuizing, nieuw e-mail adres, etc.) dan willen wij u vriendelijk verzoeken deze z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie.

LedenadministratieJeannette Valk
't Gezaaid 13
4844 De Terheijden
Tel: 06-22661921

ledenadministratie@ruitersvaart.nl


E-mail: leden@ruitersvaart.nl