Hygiƫnecode

Beste leden,

Het is binnen onze vereniging een vorm van gastvrijheid dat tijdens de borrel na de (team)competitie hapjes op tafel komen. Dit bevordert de gezelligheid en toont inderdaad die gastvrijheid naar de tegenstander.

Echter, sinds 1995 is het voor sportkantines in het kader van de "Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen" verplicht om een Hygiënecode te hanteren met betrekking tot de voedselveiligheid.

Voor alle sportverenigingen en dus ook voor ons is het noodzakelijk gebleken een Hygiënecode op te stellen. Volgens de Warenwet is dit boekwerk voor iedereen die een bardienst vervult, verplichte kost. Wij realiseren ons echter dat het onmogelijk is om iedereen met de gehele Hygiënecode kennis te laten maken. Toch willen wij u hierbij graag een aantal zeer belangrijke spelregels geven:

  • Tijdens de competitie kunnen teams gebruik maken van de keuken en van het serviesgoed, bestek, magnetron, enz.
  • De koelruimte (wordt overigens niet meer gekoeld) en/of koelkast (indien er genoeg  ruimte is) staan ter beschikking.
  • De frituurpannen mogen niet gebruikt worden.
  • Na gebruik dient alles weer opgeruimd en netjes achtergelaten te worden.