Kandidaat voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2019 (verdere informatie volgt nog), zal de huidige voorzitter, Wim Smetsers aftreden en het bestuur is verheugd dat Pim van Batenburg zich bereid heeft verklaard om als kandidaat voorzitter, na verkiezing door de leden tijdens de ALV, hem op te volgen.

Als er nog andere leden zijn die zich kandidaat willen stellen, kunnen zij dat doen door zich aan te melden bij het bestuur: bestuur@ruitersvaart.nl.