Lidmaatschap 2023

Doordat TTV Ruitersvaart een vereniging is waar de leden 365 dagen per jaar kunnen tennissen zijn er een aantal instapmomenten gecreëerd tegen gereduceerd tarief. Nieuwe senior leden die zich aanmelden tussen 1 januari en 31 maart betalen het volledige bedrag. Word je lid tussen 1 april en 30 juni dan betaal je 75% en tussen 1 juli en 30 september 50% en tussen 1 oktober en 31 december betaal je 25% van het volledige bedrag.

TTV Ruitersvaart kent de volgende soorten lidmaatschap met bijbehorende contributie:

 • Senior lid: € 165,00 per jaar of € 14,25 per maand
 • Halfjaar lidmaatschap senioren: € 95,00 (1/1 - 30/6 en 1/7 - 31/12)  
 • Competitie lidmaatschap: € 55,00 (van 1/3 – 1/6 óf 1/8 – 1/11). 
 • Jeugdlidmaatschap: € 30,00  per jaar
 • Ondersteunend lid: € 20,00 per jaar
 • Zomer Challenge: € 60,00 (juni, juli, augustus, september)

Uitleg lidmaatschapsoortenSeniorleden

 • Leden vanaf 18 jaar.
 • Speeltijden: maandag t/m vrijdag tot 23.00 uur, op zaterdag en zondag tot het donker wordt.
 • Bardiensten: 2 keer per kalenderjaar. Bij halfjaar lidmaatschap 1 keer per kalenderjaar.
 • Senioren die dit jaar 18 jaar worden, zijn voor dit jaar vrijgesteld van bardienst.

Jeugdlidmaatschap

 • Leden t/m 17 jaar.
 • Jeugdleden, die vóór 1/1/2010 geboren zijn, volgen de speeltijden van de senioren.
 • Leden die op of na 1/1/2010 geboren zijn, hebben de volgende speeltijden: maandag t/m zondag tot 18.00 uur en in het winterseizoen tot het donker wordt.

Ondersteunend lid

 • Leden die geen speelrecht hebben maar wel lid zijn van TTV Ruitersvaart en de KNLTB.
 • Alleen mogelijk met ingang van het tennisseizoen, deze begint op 1 januari.
 • Ondersteunende leden die per 1 januari van dit jaar 18 jaar of ouder zijn, hebben stemrecht en kunnen bestuurslid en/of commissielid zijn.
 • Speeltijden: geen.
 • Bardienst: niet verplicht.

Competitie lid

 • Leden die alleen lid zijn gedurende de voor- óf najaarscompetitie (niet beide). 
 • Het lidmaatschap loopt van de 1e van de maand voorafgaande aan de competitie (voor training met het team) tot en met de laatste wedstrijddag.

Zomer Challenge

 • Een lidmaatschap voor de maanden juni, juli, augustus, september.
 • Drie tennislessen onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.
 • Deelname aan onderlinge wedstrijden.
 • Onbeperkt vrij tennissen.

Introducés

 • Kunnen alléén samen met een lid van TTV Ruitersvaart spelen.
 • Speeltijden: max. 1 dagdeel (ochtend, middag of avond).
 • Maximaal 3 keer per jaar.

Opzegtermijn

 • Uitsluitend schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 december  bij de ledenadministratie (zie onderstaand).
 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging van de ledenadministratie. Indien u geen bevestiging hebt ontvangen dan dient u ervan uit te gaan dat de opzegging niet ontvangen is.

Pas en pasfoto

 • Alle leden hebben een pasfoto ingeleverd, die gebruikt wordt voor de identificatie van de pas.
 • Wanneer u niet tevreden bent met de pasfoto, kunt u een nieuwe digitale pasfoto (bestandstype JPG) inleveren vóór 1 december. Dan komt in het volgende seizoen de nieuwe foto op de pas.
 • De verhouding breedte/hoogte ca. 3/4 moet zijn; het formaat moet tenminste 300 bij 400 pixels zijn; de foto dient recht van voren genomen te zijn.

Bent u uw pas kwijtgeraakt?Een telefoontje of mailtje naar de ledenadministratie en u ontvangt een nieuwe pas. Kosten: € 5,00.

Tijdelijke pasAls u een nieuw lid bent, kunt u een tijdelijke pas krijgen totdat de KNLTB-pas gereed is.

Wijzigingen Indien er wijzigingen plaatsvinden in uw situatie (verhuizing, nieuw e-mail adres, etc.) dan willen wij u vriendelijk verzoeken deze z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie.

LedenadministratieJeannette Valk
't Gezaaid 13
4844 De Terheijden
Tel: 06-22661921
E-mail: leden@ruitersvaart.nl